Hayali Arkadaş

İlgili Kategoriler: Çocuk Psikolojisi, Ebeveyn ve Çocuk, Psikolojik Danışma 20 Ağustos 2020

Hayali Arkadaş, hayal ile gerçek arasındaki farkın çok belirgin olmadığı okul öncesi dönemde sık görülen bir durumdur. Endişe verici görünse de aslında normal gelişimin bir parçasıdır.   Hayali arkadaşı olan çocuklar davranışlarında ona eşlik eden birisi varmış gibi davranır; onunla konuşur, oyunlar oynar. Bu hayali arkadaşlara isim verilir ve hatta bazen birden fazla hayali arkadaş olabilir. […]

Çocuklarda Çekingenlik

İlgili Kategoriler: Çocuk Psikolojisi, Ebeveyn ve Çocuk, Psikolojik Danışma 2 Ağustos 2020

Yetişkinler gibi tüm çocuklar belirli durumlarda içine kapanık bir tavır sergileyebilmektedir. Örneğin, bir bebek ebeveynlerine yapışabilir, sosyal durumlarda ağlayabilir; kafasını gizleyerek, hareket ederek, dönerek veya gözlerini kapatarak fiziksel etkileşimden kaçınmaya çalışabilir. Bir anaokulu çocuğu, yabancı insanlar onunla iletişime geçmeye çalışınca konuşmak istemeyebilir. Bir ebeveynin arkasına saklanabilir veya oyunlara katılmaktan kaçınabilir. Okul çağındaki bir çocuk sınıfta […]

Çocuklara Ölüm ve Yas Kavramını Anlatmak

İlgili Kategoriler: Çocuk Psikolojisi, Depresyon ve Kaygı, Ebeveyn ve Çocuk, Ölüm ve Yas Dönemi 18 Mayıs 2020

Her bireyde olduğu gibi, çocuklar da sevilen birinin kaybı ile derin üzüntü deneyimlemektedir ve eğer doğru bir ölüm eğitimi almazlarsa yaşamları boyunca bu boşluk hissi peşlerini bırakamayacaktır. Çocuklar ancak 10-12 yaşları civarında soyut kelime ve kavramları; örneğin sevgi, ölüm, inanç gibi kelimeleri tam olarak anlamlandırabilirler. Bu yaştan önce de bu kavramlara belirli anlamlar atfedilir ancak […]

Akran Zorbalığı

İlgili Kategoriler: Akran İlişkileri, Çocuk Psikolojisi, Ebeveyn ve Çocuk 12 Mart 2020

Akran zorbalığı; çocuk ve ergenlerde, aynı yaş grubunda olan kişi veya kişilerin birbirlerine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak örseleyici, zarar verici davranışlarda bulunmasıdır. Çocuklar; kendisine inanılmayacağı, dalga geçileceği ve zorbaca davranışların artacağı düşüncesiyle yaşadığı zorbalığı anlatmakta zorlanabilirler. Arkadaşlar arasında söylenen bir sözden sonra “şaka yaptık” gibi cevaplar verilebilir. Ancak akran […]