Ecem Akıncı Parmaksızoğlu


Psikolog

Klinik Psikolog Ecem Akıncı Parmaksızoğlu 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinde başladığı psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak Anadolu Üniversitesi sosyoloji lisans programını tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince çeşitli kurumlarda gönüllü çalışmalarını sürdürmüştür. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiş ve program dahilinde Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde, süpervizyon altında çocuk, ergen ve yetişkin danışanlara psikoterapi çalışmalarını sürdürmüştür.

Eğitim ve staj sürecinin ardından ‘’Anne Tutumlarına Yönelik Psiko-eğitim Çalışmasının Çocukluk Çağı Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarına Etkisi‘’ konulu tez çalışmasını yürütmüştür. Tez çalışması kapsamında eşik altı obsesif kompulsif belirtiler gösteren ilk okul çağındaki çocukların annelerine kendi hazırlamış olduğu sekiz haftalık psiko-eğitim çalışmasını uygulamıştır. Tez çalışması 20. Ulusal Psikoloji Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuş ve Klinik Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanmıştır.

2017-2021 yılları arasında Bilfen Eğitim Kurumları ve Marmara Eğitim Kurumları başta olmak üzere, MEB’e bağlı farklı özel okullarda okul psikoloğu ve psikolojik danışman olarak çalışmıştır. 2016 yılından beri çocuk, ergen ve ebeveyn danışanlarına psikoterapi hizmeti vermekte olup, bu alanda akademik çalışmalarına devam etmektedir.

 

Hizmetler
  • Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapisi
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
  • Filial Terapi
  • Gelişimsel Temas Terapisi Esnek Sıralı Oyun Terapisi
  • Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık ve Sağlamlık Geliştirme Program
  • Çocuk değerlendirme Testleri
  • Minnesota Çok Yönlü Değerlendirme Envanteri (MMPI)
  • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV)
  • CAS
  • Moxo Dikkat Testi

 

Eğitim Geçmişi
Mayıs2017

Bahçeşehir Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitimi

Haziran2014

Yeditepe Üniversitesi - Psikoloji

Lisans Eğitimi