Ferhat Yaka


Uzman Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimlerini yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda afazik hastalarla çalışmıştır. Türkiye’nin ilk Alzheimer erken tanı ve tedavi sistemi Beynex’in geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yer almıştır. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev almıştır. Özel bir İK danışmanlık şirketinde “Assessor and Trainer” olarak görev almış yanı sıra Binyaprak isimli organizasyonda İK Ekip Lideri olarak görev almıştır. Ardından Mental Psikiyatri Merkezi’nde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları ve davranış bozuklukları ile çalışmıştır. Sonrasında Mini Renk Anaokulları’nda psikolog olarak görev almıştır.

Bireylerin varoluşlarını anlamlandırabilmeleri adına entelektüel ve mesleki anlamda ücretsiz bilgiye ulaşabilecekleri kolektif bir oluşum olan Enstitü Fabrika’nın yönetim kurulundadır ve kurucu üyelerindendir. Türkiye’de bir ilk olarak denizcilerin psikolojik sağlıklarına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Denizcilik Psikolojisi Derneği’nin başkan yardımcısıdır ve kurucularındandır. Aynı alanda denizcilik sektöründeki şirketlerde personelin işe alımı, psikolojik kontrol ve takibinin yapılması ve psikolojik iyi oluşunun desteklenmesi kapsamında danışmanlık veren Marine Mental Management şirketinin kurucu ortağıdır.

Nöropsikoloji, insan kaynakları ve klinik alandaki deneyimlerinin ardından Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nin kurucu ortakları arasında yer almıştır. Burada özellikle çocuk ve ergenler ile bilişsel beceriler, yürütücü işlevler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtü kontrol bozuklukları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. BDT ekolünde yetişkinler ile psikoterapi süreci yürütmektedir.

 

Hizmetler
  • Yetişkin Psikoterapi & Danışmanlık
  • Ergen Psikoterapi & Danışmanlık
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
  • Nöropsikolojik Test Bataryası Uygulayıcısı
  • Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı
  • WISC-R (Wechsler Çocuk Zeka Ölçeği) Uygulayıcısı
  • Dikkat ve Bilişsel Gelişim Programı (GETAP) Uygulayıcısı

 

Eğitim Geçmişi
Haziran2021

T.C. Maltepe Üniversitesi - Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans Eğitimi

Haziran2017

T.C. Maltepe Üniversitesi - Psikoloji

Lisans Eğitimi